Jaký vliv má tělesný kontakt na zdraví?

Lidský dotek může evokovat řadu emocí. Jistě z vlastní zkušenosti víte, že jsme jako lidé schopni vnímat a interpretovat široké spektrum emocí (pozitivních i negativních), a to i v případě, používáme-li k získání informací o našem okolí pouze hmat.

Mezilidský tělesný kontakt, jako je například objetí blízkého člověka, se všeobecně považuje za účinný prostředek, kterým dokážeme vyjádřit empatii, soucit i podporu, a to mnohdy lépe než verbálně.

Jak je možné, že mozek dokáže interpretovat tak širokou škálu emocí?

Začněme u samotného vjemu dotyku. Kůže je orgán obsahující velké množství nervových zakončení. Nervová zakončení periferních nervů slouží jako receptory, které nám umožňují vnímat důležité informace o okolním prostředí jako je teplota, vlhkost, bolest, nebo dotek. Každou z těchto funkcí přitom „obstarává” jiný druh receptorů, v případě rozpoznání doteku jde o tzv. mechanoreceptory (dotykové receptory).

Těchto receptorů existuje několik druhů, z nichž mimořádně důležitou roli při vjemu doteku hrají C hmatové neurony (CT neurony).

Zdroj: The University of Sheffield (https://www.sheffield.ac.uk)

Stimulace CT neuronů je součástí tzv. nervového systému odměn (reward system), pod čímž si můžeme představit soubor mozkových struktur a nervových drah. Jednou z funkcí tohoto systému je rozpoznání příjemného pocitu a reakce v podobě pozitivní emoce. Tento systém funguje díky interakci a kombinaci mnoha neurobiologických procesů.

Mnoho vědeckých studií se zabývá vlivem stimulace CT neuronů na působení řady neurotransmiterů a hormonů, včetně endorfinu, serotoninu, a oxytocinu (McGlone et al., 2014). Právě neuropeptid oxytocin hraje důležitou roli v rozpoznání a interpretaci emocí (McGlone et al., 2014; Ellingsen et al., 2014). Zvýšená frekvence fyzického kontaktu je korelována se zvýšenou koncentrací oxytocinu v krevní plaz. mě (Koole, 2013). Studie zaměřující se na jednorázový efekt fyzického kontaktu ale zvýšení hladiny oxytocinu neprokázaly.

Boj se stresem

Mezi účinky oxytocinu, který je vyplaven v reakci na příjemný stimulus, patří redukce negativních účinků každodenního stresu, kterému čelíme například v práci, ve škole nebo rodině (Cohen et al., 2015; Koole, 2013).

Výzkum Ditzen et al. (2007), který se zabýval vlivem partnerského kontaktu na stresovou reakci žen, prokázal, že ženy, které byly vystaveny příjemnému fyzickému kontaktu se svým partnerem, zaznamenaly nižší hladinu kortizolu (tzv. stresový hormon) a nižší krevní tlak v reakci na stresovou událost. V této studii se hladiny oxytocinu v krevní plazmě výrazně nelišily v porovnání s ženami, které fyzickému kontaktu vystaveny nebyly (Ditzen et al., 2007).

Pozitivní vliv na zdraví

Příznivé účinky tělesného kontaktu (spojeného s celkovou psychickou podporou) můžeme pozorovat také na imunitním systému a jeho odolnosti vůči infekčním onemocněním. Ve studii Cohen et al. (2015) vedlo časté objímání a podpora k méně závažným projevům onemocnění u pacientů s infekcí dýchacích cest.

Rostoucí číslo epidemiologických studií ukazuje, že sociální podpora vede ke zlepšení výsledků léčby mnoha onemocnění (Cohen et al., 2015). Naopak nízká sociální podpora je spojená s narušeným psychickým a fyzickým zdravím a zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění, deprese a oslabené imunity.

Vliv tělesného kontaktu na naše psychické i fyzické zdraví je tak obrovský, že i nepatrný fyzický kontakt, jako je poklepání na rameno nebo dotyk domácího mazlíčka má pozitivní vliv (Koole, 2013). Je ale třeba mít na paměti, že ne všichni lidé dotyk ocení (pro některé lidi je objímání nepříjemné).

Cohen, S., Janicki-Deverts, D., Turner, R. B., & Doyle, W. J. (2015). Does hugging provide stress-buffering social support? A study of susceptibility to upper respiratory infection and illness. Psychological Science,26(2), 135-147. doi:10.1177/0956797614559284

Ditzen, B., Neumann, I. D., Bodenmann, G., Von Dawans, B., Turner, R. A., & Ehlert, U. (2007). Effects of different kinds of couple interaction on cortisol and heart rate responses to stress in women. Psychoneuroendocrinology,32(5), 565-574.

Ellingsen, D., Wessberg, J., Chelnokova, O., Olausson, H., Laeng, B., & Leknes, S. (2014). In touch with your emotions: Oxytocin and touch change social impressions while others‘ facial expressions can alter touch. Psychoneuroendocrinology, 39, 11-20.

Koole, S. L. (2013). The human touch that means so much: Exploring the tactile dimension of social life. Inquisitive Mind,17.

McGlone, F., Wessberg, J., & Olausson, H. (2014). Discriminative and Affective Touch: Sensing and Feeling. Neuron,82(4), 737-755.

Zimmerman, A., Bai, L., & Ginty, D. D. (2014). The gentle touch receptors of mammalian skin. Science,346(6212), 950-954.

Sdílejte tento článek:

Podobné články

30.10.2019

Kolik toho víte o prevenci?

0% Po jaké době má dospělý člověk v ČR nárok na preventivní prohlídku u praktického…

30.10.2019

Kolik toho víte o prevenci?

0% Po jaké době má dospělý člověk v ČR nárok na preventivní prohlídku u praktického…

23.08.2019

Mezinárodní očkovací průkaz

Mezinárodní očkovací průkaz je mezinárodně uznávaný a srozumitelný zdravotní záznam o provedeném očkování. V průkazu…

23.08.2019

Mezinárodní očkovací průkaz

Mezinárodní očkovací průkaz je mezinárodně uznávaný a srozumitelný zdravotní záznam o provedeném očkování. V průkazu…

22.07.2019

Příběh ambasadorky: Proč je důležité všímat si změn na svém těle

Dnešní uspěchaný svět, stres, práce, nedostatek času, honba za něčím lepším atd. nám mnohdy tak…

22.07.2019

Příběh ambasadorky: Proč je důležité všímat si změn na svém těle

Dnešní uspěchaný svět, stres, práce, nedostatek času, honba za něčím lepším atd. nám mnohdy tak…

03.07.2019

Dehydratace, úpal a úžeh

Letní teploty překračující 30°C s sebou nesou zvýšené riziko dehydratace, úpalu a úžehu. Jak se tyto…

03.07.2019

Dehydratace, úpal a úžeh

Letní teploty překračující 30°C s sebou nesou zvýšené riziko dehydratace, úpalu a úžehu. Jak se tyto…