O Sifty

V Sifty věříme, že se staneme vaším oblíbeným zdrojem zdravotních informací. Atraktivní formou vám přinášíme informace z oblasti medicíny i z prostředí zdravotnických organizací. Zvyšujeme zdravotní gramotnost a naším cílem je vytvořit informovanou a zdravou společnost. Vzdělání v oblasti zdravotnictví a medicíny vede k lepší prevenci a včasné aktivitě v počátečních stádiích onemocnění.

Informujeme vás o zdraví!

Zdůrazňujeme jen to nejpodstatnější!


Náš cíl

Dobré zdraví je to nejcennější, co máme. Bohužel si málokdo uvědomuje, jak křehké může být. V dnešní době není vždy jednoduché volit zdravé varianty, jsme ale přesvědčeni, že to jde lépe, když o těchto možnostech víte. Nebudeme vám říkat, co máte a nemáte dělat. Dáme vám raději přehled o vašich možnostech i o zdravotní situaci u nás a v EU a budeme doufat, že tím zvýšíme váš zájem nejen o zdravotnická témata, ale hlavně o vaše vlastní zdraví. Naším cílem je zdravá a zdravotně vzdělaná společnost.

Jak pracujeme

Procházíme databáze (Eurostat, WHO, OECD atd.) a seznamy specifických ukazatelů (ECHI, SDS atd.), poziční dokumenty, databáze neziskových organizací a agentur, národní dokumenty a dokumenty Evropské unie (víte například, jaký je rozdíl mezi strategií, akčním plánem a prováděcím dokumentem Evropské komise?), děláme rozhovory s lékaři a vědci a přinášíme vám jasné a jednoduché výstupy ve formě infografik a článků, ale také analýzy a reporty. Pořádáme také semináře a aktivity, které vás inspirují k tomu, se nad svým zdravím zamyslet.

Co nabízíme

  • Zvyšujeme zdravotní gramotnost
  • Učíme jednotlivce, aby nepodceňovali své zdraví a nepřeceňovali své fyzické schopnosti
  • Prezentujeme zdravotnické informace tak, aby byly atraktivní a srozumitelné
  • Zvyšujeme povědomí o zdravotní situaci a problémech v EU
  • Poskytujeme analýzy veřejného zdraví a souvisejících nařízení

Kdo jsme

Náš tým se skládá z nadšenců pro zdraví a pro data. Převážně jsme čerstvými českými absolventy s mezinárodním vzděláním z univerzit jako jsou: London School of Economics and Political Science, Oxfordské univerzity, King’s College London a dalších. Všichni hledáme v našem každodenním životě vyšší cíle, a věříme, že právě kombinace vzdělávání a zdraví je klíčem k lepšímu stavu společnosti.