Vliv modrého světla na spánek

Světlo a cirkadiánní rytmus

Cirkadiánní rytmus je biologický rytmus opakující se přibližně každých 24 hodin. Světlo má na cirkadiánní rytmus zásadní vliv, a to prostřednictvím stimulace receptorů umístěných na sítnici oka, které světelný stimulus zachycují a následně vysílají signály do části mozku zvané suprachiazmatické jádro.

Suprachiazmatická jádra zodpovídají za řadu funkcí, včetně regulace koncentrací melatoninu (tzv. hormonu spánku), který mimo jiné ovlivňuje náš pocit bdělosti nebo naopak ospalosti. 

Kromě slunečního světla jsme vystavováni také umělým zdrojům světla, které jsou často v nesouladu s přirozeným střídáním dne a noci a mají tak velký vliv na cirkadiánní rytmus. 

Co je to modré světlo a jak ovlivňuje kvalitu spánku

Modré světlo je součástí spektra viditelného světla s vlnovou délkou v rozmezí 400 – 495 nm. Dle podkladů Evropské komise je modré světlo efektivnějším supresorem (tlumičem) produkce melatoninu, než světla jiných vlnových délek. Světlo s vysokým podílem modrého světla je spojováno se zvýšenou pozorností a ostražitostí a naopak sníženou ospalostí. Modré světlo je tedy žádoucí během dne, nikoliv ale během večerních a nočních hodin, kdy se tělo připravuje na spánek, a kdy potlačení vylučování melatoninu zasahuje do spánkového režimu. Opoždění cirkadiánního rytmu, nepravidelný a nekvalitní spánek se pak dlouhodobě projevují na našem každodenním fungování.

Jaké zásady dodržovat

V dnešní technologické době je téměř nemožné vyhnout se umělým zdrojům světla ve večerních hodinách, nicméně je možné alespoň částečně omezit vystavení světlu modrému. Většina mobilních telefonů, notebooků a dalších elektronických přístrojů umožňuje uživatelům nejen nastavení jasu a barevného spektra displeje, ale dnes už také tzv. filtry modrého světla. Je také možné pořídit si speciální brýle, které blokují vlnové délky modrého světla. Úplně ideální je pak vyhýbat se obrazovkám televizí, počítačů a mobilů 2 až 3 hodiny před spánkem.

Zdroj: gizmotimes.com

European Commission. (n.d.). Health Effects of Artificial Light. Retrieved from https://bit.ly/2DK1mc6

Fuksa, A. (2010). Světlo a biologické hodiny. Světlo,56-58.

Ekstrom, J. G., & Beaven, C. M. (2014). Effects of blue light and caffeine on mood. Psychopharmacology,231(18).

Studer, P. (2019). Effects of blue and red-enriched light on attention and sleep in typically developing adolescents. Physiology & Behavior,199, 11-19.

Sdílejte tento článek:

Podobné články

19.10.2019

Co je spánek?

Říká se, že spánek, je ten „nejlevnější a nejlepší lék“. Během něj totiž dochází k…

19.10.2019

Co je spánek?

Říká se, že spánek, je ten „nejlevnější a nejlepší lék“. Během něj totiž dochází k…

01.03.2019

Výhody pravidelného pohybu

Že je nedostatek fyzické aktivity rizikovým faktorem mnohých onemocnění již nejspíš víte. Jaké jsou ale…

01.03.2019

Výhody pravidelného pohybu

Že je nedostatek fyzické aktivity rizikovým faktorem mnohých onemocnění již nejspíš víte. Jaké jsou ale…

20.01.2019

Proč chodit pravidelně do sauny

Saunování, jež má tradici hlavně ve Finsku, stále nabývá na popularitě. Pro mnohé je sauna…

20.01.2019

Proč chodit pravidelně do sauny

Saunování, jež má tradici hlavně ve Finsku, stále nabývá na popularitě. Pro mnohé je sauna…

19.09.2017

Obezita v EU

Nadváhu můžeme zaznamenat až u 60% dospělé populace Evropské unie. Je proto potřeba si uvědomit,…

19.09.2017

Obezita v EU

Nadváhu můžeme zaznamenat až u 60% dospělé populace Evropské unie. Je proto potřeba si uvědomit,…